Always enable OK button
author Daniele E. Domenichelli
()
committer Daniele E. Domenichelli
()
commit 95e3b2587ea3b931d392bd79b9a72a3910aef8e6
tree c94d8721670bed9e0e218255ad3a5a28f70cd329
parent 562829e6b55a70c8fa7b25efc49b4261c6c278e2
Always enable OK button
src/edit-display-name-button.cpp